תכשיטים

Filter

חדש

ללא

כסף

נתלים

זהב צהוב

חדש

ללא

כסף

נתלים

כסף

חדש

קריסטל

פלדה

חישוק

16ga, 18ga

שחור

חדש

קריסטל

פלדה

חישוק

16ga, 18ga

זהב צהוב

ללא

פלדה

צמוד

כסף

ללא

כסף

חישוק

זהב צהוב

קריסטל

כסף

ארוכים

זהב צהוב

ללא

פלדה

חישוק

כסף

ללא

פלדה

חישוק

זהב צהוב

ללא

פלדה

חישוק

כסף

קריסטל

פלדה

צמוד

16ga

כסף