סיליקון

Filter

384#

קריסטל

סיליקון

לברט

16ga

כסף, שקוף

301#

ללא

סיליקון

לברט

16ga

שקוף

364#

ללא

סיליקון

ישר

14ga

שקוף

acrylic-clear-barbell-with-crystal

קריסטל

סיליקון

ישר

14ga

שקוף

ללא

סיליקון

ישר

14ga

שקוף

נזם סיליקון עם קריסטלאבן קריסטל 2 מ"מ

קריסטל

סיליקון

צמוד

20ga

שקוף

נזם לאף שקוף עם קריסטלים

קריסטל

סיליקון

צמוד

20ga

שקוף